Bài 4 trang 98 SGK Hoá học 12

Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là

A. 28 gam.                 B. 26 gam.            

C. 24 gam.                 D. 22 gam.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1:

Gọi công thức tổng quát của các oxit là RxOy

PTHH:\({R_x}{O_y} + yCO\xrightarrow{{{t^0}}}\,xR\, + yC{O_2}\)

Từ PTHH trên => nCO2 = nCO => mCO2 =?

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mOxit + mCO = mR + mCO2

=> m=? 

Cách 2: 

Quy đổi hỗn hợp về: M và O

(M, O) + CO \(\xrightarrow{{{t^o}}}Crắn + C{O_2}\)

Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng = khối lượng hỗn hợp đầu - khối lượng O phản ứng với CO

=> Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng

 

Lời giải chi tiết

Cách 1:

PTHH tổng quát: \({M_x}{O_y} + yCO\xrightarrow{{{t^0}}}\,xM\, + yC{O_2}\)

Từ phương trình trên => \( n_{CO_{2}}\) = nCO = \( \frac{5,6}{22,4}\) = 0,25 (mol)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

mhỗn hợp oxit + mCO → mchất rắn + \( m_{CO_{2}}\)

=> mchất rắn = mhỗn hợp oxit + mCO - mCO2

                    =30 - 0,25.44 + 0,25.28

                    = 26 (gam).

Đáp án B

Cách 2:

Quy đổi: 30 gam hỗn hợp thành M và O

 (M, O) + CO \(\xrightarrow{{{t^o}}}Crắn + C{O_2}\)

Ta có: nCO = \( \frac{5,6}{22,4}\) = 0,25 (mol)

Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng = khối lượng hỗn hợp đầu - khối lượng O phản ứng với CO

m = 30 - 0,25 x 16 = 26 (gam)

Đáp án B

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close