Bài 2 trang 7 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 trang 7 SGK Hóa học 12. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?

Quảng cáo

Đề bài

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau ?

A. 2                           B. 3                        

C. 4                           D. 5

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nắm được cách viết đồng phân của este

Lời giải chi tiết

Các đồng phân của C4H8O2 là:

CH3CH2COOCH3

CH3COOCH2CH3

HCOOCH2CH2CH3


Đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Este - Hóa học 12
Gửi bài tập - Có ngay lời giải