Bài 2 trang 7 SGK Hóa học 12

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?

Quảng cáo

Đề bài

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau ?

A. 2                           B. 3                        

C. 4                           D. 5

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nắm được cách viết đồng phân của este

Lời giải chi tiết

Các đồng phân của C4H8O2 là:

CH3CH2COOCH3: metyl propionat

CH3COOCH2CH3: etyl axetat

HCOOCH2CH2CH3: propyl fomat: isopropyl fomat

Đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close