Bài 6 trang 7 SGK Hóa học 12

Đốt cháy hoàn toàn 7,4g este X đơn chức thu được 6,72 lít khí ...

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đơn chức thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam nước.

a) Xác định công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,2 gam ancol Y và một lượng muối Z. Viết công thức cấu tạo của X và tính khối lượng của Z.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Từ số mol của CO2 và nước \( \Rightarrow \) este no, đơn chức mạch hở \( \Rightarrow \)Công thức tổng quát của este

-       Có neste = \({n_{C{O_2}}}\) \( \Rightarrow \) CTPT của este \( \Rightarrow \) CTCT của este \( \Rightarrow \) Tên của este 

Lời giải chi tiết

a)

 

b) Do este là este đơn chức nên ta có nX = nY  = 0,1 mol.

MY = 3,2/0,1 = 32g/mol => CTPT của Y : CH3OH

CTCT của X : CH3COOCH3

CH3COOCH3 + NaOH  -> CH3COONa + CH3OH

0,1                                0,1

mZ = 0,1.82 = 8,2g

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close