Bài 5 trang 139 SGK Hóa học 9

Tính thể tích không khí (đktc) cần dùng cho phản ứng...

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic.

a) Tính thể tích khí CO2 tạo ra ở điều kiện tiêu chuẩn.

b) Tính thể tích không khí (ở điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng cho phản ứng trên, biết oxi chiếm 20% thể tích của không khí.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính toán theo PTHH.

Lời giải chi tiết

Số mol C2H5OH = 9,2 : 46 = 0,2 (mol).

Phương trình hóa học của phản ứng cháy :

   C2H5OH  +  3O2  ->  2CO­2  +  3H2O.

    0,2            0,6           0,4 mol

a) 

Theo phương trình: \({n_{C{O_2}}} = 2{n_{{C_2}{H_6}O}} = 2.0,2 = 0,4\,\,mol\)

Thể tích khí CO2 tạo ra là : VCO2 = 0,4.22,4 = 8,96 (lít).

b)

Theo phương trình: \({n_{{O_2}}} = 3{n_{{C_2}{H_5}OH}} = 3.0,2 = 0,6\,\,mol\)

Thể tích khí oxi cần dùng là : VO2 = 0,6 . 22,4 = 13,44 (lít).

Vậy thể tích không khí cần dùng là Vkhông khí­  \(13,44.\dfrac{100}{20}=67,2\) (lít).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close