Quảng cáo
 • pic

  Một số bài tập điển hình về cacbon có đáp án và lời giải chi tiết

  Một số bài tập điển hình về cacbon có đáp án và lời giải chi tiết

 • pic

  Lý thuyết Cacbon

  III. TÍNH CHẤT CỦA CACBON

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 84 sgk hoá học 9

  Giải bài 1 trang 84 SGK Hoá học 9. Dạng thù hình của nguyên tố là gì ? Cho hai thí dụ.

 • pic

  Bài 2 trang 84 sgk hoá học 9

  Giải bài 2 trang 84 SGK Hoá học 9. Viết phương trình hoá học của cacbon với các oxit sau:

 • pic

  Bài 3 trang 84 sgk hoá học 9

  Giải bài 3 trang 84 SGK Hoá học 9. Hãy xác định công thức hoá học thích hợp của A, B, C, D trong thí nghiệm ở hình vẽ 3.10. Nêu hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hoá học.

 • pic

  Bài 4 trang 84 sgk hoá học 9

  Giải bài 4 trang 84 SGK Hoá học 9. Tại sao sử dụng than để đun nấu, nung gạch ngói, nung vôi lại gây ô nhiễm môi trường. Hãy nêu biện pháp chống ô nhiễm môi trường và giải thích.

 • pic

  Bài 5 trang 84 sgk hoá học 9

  Giải bài 5 trang 84 SGK Hoá học 9. Trong công nghiệp, người ta sử dụng cacbon để làm nhiên liệu. Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 5 kg than chứa 90% cacbon, biết 1 mol cacbon cháy toả ra 394 kJ.

Gửi bài Gửi bài