Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết Benzen

  Benzen C6H6 là chất lỏng, không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, độc.

 • pic

  Bài 1 trang 125 sgk hoá học 9

  Giải bài 1 trang 125 SGK Hoá học 9. Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là :

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 125 sgk hoá học 9

  Giải bài 2 trang 125 SGK Hoá học 9. Một số học sinh viết công thức cấu tạo của benzen như sau :

 • pic

  Bài 3 trang 125 sgk hoá học 9

  Giải bài 3 trang 125 SGK Hoá học 9. Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen :

 • pic

  Bài 4 trang 125 sgk hoá học 9

  Giải bài 4 trang 125 SGK Hoá học 9. Hãy cho biết chất nào trong các chất sau đây có thể làm mất màu dung dịch brom. Giải thích và viết phương trình hoá học (nếu có).

Gửi bài Gửi bài