Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết chất béo

  1. Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lí.

 • pic

  Bài 1 trang 147 sgk hóa học 9

  Giải bài 1 trang 147 SGK Hóa học 9. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau a) Dầu ăn là este b) Dầu ăn là este của glixerol

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 147 sgk hóa học 9

  Giải bài 2 trang 147 SGK Hóa học 9. Hoàn thành những câu sau bằng cách đặt những từ thích hợp vào chỗ trống a) Chất béo tan... trong nước nhưng ... trong benzen và dầu hỏa

 • pic

  Bài 3 - Trang 147 - SGK Hóa Học 9

  Giải bài 3 trang 147 SGK Hóa học 9. Hãy chọn phương pháp có thể làm sạch vết dầu ăn dính vào quần áo?Giải thích.Hãy chọn phương pháp có thể làm sạch vết dầu ăn dính vào quần áo :...

 • pic

  Bài 4 - Trang 147 - SGK Hóa Học 9

  Giải bài 4 trang 147 SGK Hóa học 9. Để thủy phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo cần...

Gửi bài Gửi bài