Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 133 sgk hoá học 9

  Giải bài 1 trang 133 SGK Hoá học 9. Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau

 • pic

  Bài 2 trang 133 sgk hoá học 9

  Giải bài 2 trang 133 SGK Hoá học 9. Có hai bình đựng hai chất khí

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 133 sgk hoá học 9

  Giải bài 3 trang 133 SGK Hoá học 9. Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau ?

 • pic

  Bài 4 trang 133 sgk hoá học 9

  Giải bài 4 trang 133 SGK Hoá học 9. Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí C02 và 5,4 gam H20.

Gửi bài Gửi bài