Bài 1 trang 133 SGK Hoá học 9

Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau : C3H8 ; C3H6 ; C3H4.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gợi ý: 

C3H8 : Chỉ chứa liên kết đơn

C3H6 : Chứa 1 liên kết đôi hoặc mạch vòng

C3H: Chứa 1  liên kết ba, 2 liên kết đôi và mạch vòng

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Để viết công thức cấu tạo các chất ta nên xem xét chất đó thuộc loại nào, trong số các hiđrocacbon đã học để viết công thức cấu tạo cho phù hợp.

a. C3H8 có công thức giống CH4 (CnH2n+2) nên có công thức cấu tạo có 1 liên kết đơn: CH3-CH2-CH3

Công thức cấu tạo thu gọn:

b. C3H6 công thức phân tử giống C2H4 (CnH2n) nên công thức cấu tạo có 1 liên kết đôi CH2=CH-CH3 và mạch vòng: 

Công thức cấu tạo thu gọn:

c. C3H4 công thức phân tử giống C2H2 (CnH2n-2) nên có công thức cấu tạo có 1 liên kết ba \(CH \equiv C - C{H_3}\); 2 nối đôi CH2=C=CH2 và mạch vòng: 

Công thức cấu tạo thu gọn:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close