Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 167 SGK Hóa 9

  Giải bài 1 trang 167 SGK Hóa học 9. Hãy nhận biết từng cặp chất sau đậy bằng phương pháp hóa học. a) Dung dịch H2SO4 và dung dịch CuSO4...

 • pic

  Bài 2 trang 167 SGK Hóa học 9

  Giải bài 2 trang 167 SGK Hóa học 9. Có các chất sau: FeCl3, Fe2O3, Fe, Fe(OH)3, FeCl2..

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 167 SGK Hóa 9

  Giải bài 3 trang 167 SGK Hóa học 9. Có muối ăn và các chất cần thiết. Hãy nêu hai phương pháp điều chế khí clo. Viết các phương trình hóa học...

 • pic

  Bài 4 trang 167 Hóa 9

  Giải bài 4 trang 167 SGK Hóa học 9. Có các bình đựng khí riêng biệt...

 • pic

  Bài 5 trang 167 Hóa 9

  Giải bài 5 trang 167 SGK Hóa học 9. Cho 4,8g hỗn hợp A gồm...

 • pic

  Bài 1 trang 168 Hóa 9

  Giải bài 1 trang 168 SGK Hóa học 9. Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?

 • pic

  Bài 2 trang 168 Hóa 9

  Giải bài 2 trang 168 SGK Hóa học 9. Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm:...

 • pic

  Bài 3 trang 168 Hóa 9

  Giải bài 3 trang 168 SGK Hóa học 9. Hoàn thành sơ đồ phản ứng:...

 • pic

  Bài 4 trang 168 SGK Hóa 9

  Giải bài 4 trang 168 SGK Hóa học 9. Chọn câu đúng trong các câu sau: a) Metan, etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch brom...

 • pic

  Bài 5 trang 168 SGK Hóa 9

  Giải bài 5 trang 168 SGK Hóa học 9. Nêu phương pháp hóa học để phân biệt các chất sau...

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài