Bài 1 trang 168 SGK Hóa học 9

Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?

Quảng cáo

Đề bài

Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?

a) Metan, etilen, axetilen, bezen.

b) Rượu etylic, axit axetic, glucozơ, protein.

c) Protein, tinh bột, xenlulozơ, polietilen.

d) Etyl axetat, chất béo.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Những chất có điểm chung sau:

a) Đều là Hiđrocacbon.

b) Đều là dẫn xuất của Hiđrocacbon.

c) Đều là hợp chất cao phân tử.

d) Đều là este.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close