Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 - Trang 148 - SGK Hóa học 9

  Giải bài 1 trang 148 SGK Hóa học 9. Cho các chất sau : rượu etylic, axit axetic, chất béo. Hỏi :

 • pic

  Bài 2 - Trang 148 - SGK Hóa học 9

  Giải bài 2 trang 148 SGK Hóa học 9. Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 149 sgk hóa học 9

  Giải bài 3 trang 149 SGK Hóa học 9. Hãy chọn các chất thích hợp điền vào dấu hỏi rồi viết các phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:

 • pic

  Bài 4 - Trang 149 - SGK Hóa học 9

  Giải bài 4 trang 149 SGK Hóa học 9. Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là : rượu etylic, axit axetic, dầu ăn tan trong rượu etylic...

 • pic

  Bài 5 - Trang 149 - SGK Hóa học 9

  Giải bài 5 trang 149 SGK Hóa học 9. Khi xác định công thức các chất hữu cơ A và B, người ta thấy công thức phân tử của A là...

 • pic

  Bài 6 - Trang 149 - SGK Hóa học 9

  Giải bài 6 trang 149 SGK Hóa học 9. Khi lên men dung dịch loãng của rượu etylic, người ta được giấm ăn...

 • pic

  Bài 7 - Trang 149 - SGK Hóa học 9

  Giải bài 7 trang 149 SGK Hóa học 9. Cho 100 gam dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 8,4%.

Gửi bài Gửi bài