Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết nhiên liệu

  1. Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.

 • pic

  Bài 1 trang 132 sgk hoá học 9

  Giải bài 1 trang 132 SGK Hoá học 9. Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 132 sgk hoá học 9

  Giải bài 2 trang 132 SGK Hoá học 9. Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất lỏng.

 • pic

  Bài 3 trang 132 sgk hoá học 9

  Giải bài 3 trang 132 SGK Hoá học 9. Hãy giải thích tác dụng của các việc làm sau :

 • pic

  Bài 4 trang 132 sgk hoá học 9

  Giải bài 4 trang 132 SGK Hoá học 9. Hãy quan sát hình vẽ 4.24 và cho biết trường hợp nào đèn sẽ cháy sáng hơn, ít muội than hơn.

Gửi bài Gửi bài