Bài 3 trang 168 SGK Hóa học 9

Hoàn thành sơ đồ phản ứng:...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành sơ đồ phản ứng:

Tinh bột \(\xrightarrow{{(1)}}\)  Glucozơ \(\xrightarrow{{(2)}}\)  Rượu etylic  \(\xrightarrow{{(3)}}\) Axit axetic  \(\xrightarrow{{(4)}}\) Etyl axetat \(\xrightarrow{{(5)}}\) Rượu etylic

Video hướng dẫn giải

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

(1) \({( - {C_6}{H_{10}}{O_5} - )_n} + n{H_2}O\xrightarrow{{{H^ + },{t^0}}}n{C_6}{H_{12}}{O_6}\)

(2) \({C_6}{H_{12}}{O_6}\xrightarrow{{xt,{t^0}}}2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}\)

(3) \({C_2}{H_5}OH + {O_2}\xrightarrow{{men,{t^0}}}C{H_3}COOH + {H_2}O\)

(4) 

(5) \(C{H_3}COO{C_2}{H_5} + NaOH \to C{H_3}COON{\text{a}} + {C_2}{H_5}OH\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close