Bài 3 trang 133 SGK Hoá học 9

Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau ?

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau ?

A. CH4 ;                 B. C2H2;               

C. C2H4 ;               D. C6H6.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét tỉ lệ nA:nBr2

=> Đáp án

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

nBr2 = 0,1 x 0,1 = 0,01 mol

=> Tỉ lệ mol giữa nA:nBr2 = 1: 1

Chứng tỏ trong A chứa một nối đôi C=C

Do đó A là C2H4 

Phương trình hóa học: C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close