Bài 4 trang 133 SGK Hoá học 9

Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí C02 và 5,4 gam H20.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí CO2 và 5,4 gam H2O.

a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A.

c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không?

d) Viết phương trình hoá học của A với clo khi có ánh sáng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) 

nCO2 => nC => mC 

nH2O => nH => mH

So sánh mA với (mC+mH)

+ Nếu mA = mC+mH thì A chứa C, H

+ Nếu mA > mC+mH thì A chứa C, H, O. Và mO=mA-mC-mH

b) Tính tỉ lệ các nguyên tố trong hợp chất đó => CTĐGN => CTPT (dựa vào dữ kiện liên quan đến khối  lượng mol)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\({n_{C{O_2}}} = \dfrac{{8,8}}{{44}} = 0,2\,\,mol\)

\( \to \)bảo toàn nguyên tố C: \({n_C} = {n_{C{O_2}}} = 0,2\,\,mol \to {m_C} = 0,2.12 = 2,4g\)

\({n_{{H_2}O}} = \dfrac{{5,4}}{{18}} = 0,3\,\,mol\)

\( \to \)bảo toàn nguyên tố H: \({n_H} = 2{n_{{H_2}O}} = 2.0,3 = 0,6\,\,mol \to {m_H} = 0,6.1 = 0,6g\)

Ta thấy: mC + mH = 2,4 + 0,6 = 3g = mA

\( \to\) trong A chỉ chứa 2 nguyên tố C và H

b. Đặt công thức phân tử của A là CxHy

Ta có: x : y = nC : nH = 0,2 : 0,6 = 1:3

Vậy công thức phân tử của A có dạng (CH3)n

Mà MA < 40

\( \to\) (12 + 3.1).n < 40

+ Nếu n = 1 \( \to\) không hợp lý vì số nguyên tử H bị lẻ

+ Nếu n = 2 \( \to\) công thức phân tử của A là C2H6

c. Trong phân tử A chỉ có liên kết đơn nên A không làm mất màu dung dịch brom

d. PTHH: \({C_2}{H_6} + C{l_2}\xrightarrow{{a/s}}{C_2}{H_5}Cl + HCl\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close