Bài 4 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao

Một bọt khí

Quảng cáo

Đề bài

Một bọt khí ở đáy hồ sâu 5m nổi lên đến mặt nước . Hỏi thể tích của bọt tăng lên bao nhiêu lần ?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Khi ở trên mặt nước khí có thông số \({p_a};V;t\)

Khi ở dưới sâu khí có thông số \(p = {p_a} + \rho gh;{V'};t\)

Áp dụng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt:

\(\eqalign{
& {V \over {{V'}}} = {{{p_{_a}} + \rho gh} \over {{p_a}}} = 1 + {{\rho gh} \over {{p_a}}} = 1 + {{{{10}^3}.9,8.5} \over {{{10}^5}}} \cr 
& {V \over {{V'}}} = 1,49 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close