Bài 1 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao

Khi nén khí

Quảng cáo

Khi nén khí đẳng nhiệt thì số phân tử trong đơn vị thể tích

A.tăng, tỉ lệ thuận với áp suất

B.không đổi

C.giảm , tỉ lệ nghịch với áp suất

D.tăng, tỉ lệ với bình phương áp suât.

Giải

Chọn A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài