Bài 5 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao

Nén khí đẳng nhiệt

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Nén khí đẳng nhiệt từ bể 9l đến thể tích 6l thì thấy áp suất khí tăng lên một lượng \(\Delta p = 50kPa\). Hỏi áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu ?

Giải

pV = hằng số 

\(\eqalign{
& \Leftrightarrow {{{p_2}} \over {{p_1}}} = {{{V_1}} \over {{V_2}}} \Leftrightarrow {{{p_2} - {p_1}} \over {{p_1}}} = {{{V_1} - {V_2}} \over {{V_2}}} \cr
& \Leftrightarrow {{50} \over {{p_1}}} = {{9 - 6} \over 6} \Rightarrow {p_1} = 100(k{P_a}). \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải