Bài 4 trang 139 SGK Hóa học 9

Trên nhãn của chai rượu đều có ghi các số, thí dụ...

Quảng cáo

Đề bài

Trên nhãn của chai rượu đều có ghi các số, thí dụ 45o,18o, 12o.

a) Hãy giải thích ý nghĩa của các số trên.

b) Tính số ml rượu etylic có trong 500 ml rượu 45o.

c) Có thể pha chế được bao nhiêu lít rượu 25o từ 500 ml rượu 45o ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nắm được khái niệm độ rượu: Số ml rượu nguyên chất có trong 100ml hỗn hợp rượu và nước.

Lời giải chi tiết

a) Các con số 45o, 18o, 12o là các con số chỉ độ rượu hay phần thể tích của rượu C2H5OH có trong 100 phần thể tích của hỗn hợp (rượu và nước). Các con số trên có ý nghĩa là :

Trong 100ml hỗn hợp (rượu và nước) có 45ml, 18ml, 12ml C2H5OH.

b) Rượu 45o nghĩa là :

      100ml rượu có 45ml C2H5OH.

Vậy 500ml rượu có x ml C2H5OH.

      \(x = 500.\dfrac{45}{100}=225\) ml.

c) Theo câu b, 500 ml rượu 45 độ có 225 ml rượu C2H5OH.

Rượu 25o nghĩa là :

      100ml rượu 25có 25ml C2H5OH.

Vậy V ml rượu 25o có 225 ml C2H5OH. 

V = \(225.\dfrac{{100}}{{25}} = 900\,ml = 0,9\,lit\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close