Bài 3 - Trang 147 - SGK Địa lí 8

Hãy sắp xếp các đèo sau đây theo đúng trình tự từ Nam ra Bắc...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy sắp xếp các đèo sau đây theo đúng trình tự từ Nam ra Bắc: đèo Ngang, đèo Mụ Giạ. đèo Keo Nưa, đèo Lao Bảo, đèo Hải Vân và cho biết chúng nằm trên những quốc lộ nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bản đồ.

Lời giải chi tiết

Các đèo từ Nam ra Bắc:

- Đèo Hải Vân (nằm trên quốc lộ 1).

- Đèo Lao Bảo (nằm trên quốc lộ 9).

- Đèo Mụ Giạ (nằm trên quốc lộ 15).

- Đèo Ngang (nằm trên quốc lộ 1).

- Đèo Keo Nưa (nằm trên quốc lộ 8).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close