Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 14 SGK Địa lí 8

  Dựa vào hình 4.1 (SGK trang 14), em hãy: Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao. Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông và ghi vào vở học theo mẫu bảng 4.1 (SGK trang 14).

 • pic

  Bài 2 trang 15 SGK Địa lí 8

  Dựa vào hình 4.2 (SGK trang 15), em hãy: Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao. Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ và ghi vào vở học theo mẫu bảng 4.1 (SGK trang 14).

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 15 SGK Địa lí 8

  Các em ghi những kiến thức đã biết qua các phân tích vào vở học theo mẫu bảng (SGK trang 15).

Gửi bài Gửi bài