Quảng cáo
 • Bài 1 trang 62 SGK Địa lí 8

  Dựa vào hình 15.1 cho biết Lào hoặc Cam-pu-chia: Thuộc khu vực nào, giáp nước nào, biển nào? Nhận xét khả năng liên hệ với nước ngoài của mỗi nước.

  Xem lời giải
 • Bài thực hành 2 trang 63 SGK Địa lí 8

  Dựa vào hình 18.1, 18,2 và bài 14, trình bày về Lào hoặc Cam-pu-chia Theo các nội dung sau: - Địa hình: các dạng núi, cao nguyên, đồng bằng trong lãnh thổ từng nước. - Khí hậu: thuộc đới khí hậu nào, chịu ảnh hưởng của gió mùa như thế nào? Đặc điểm của mùa khô, mùa mưa. - Sông, hồ lớn. - Nhận xét thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lí, khí hậu đối với sự phát triển nông nghiệp.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 64 SGK Địa lí 8

  Dựa vào bảng 18.1 nhận xét Lào hoặc Cam-pu-chia về: Số dân, gia tăng, mật độ dân số. Thành phần dân tộc, ngôn ngữ phổ biến, tôn giáo, tỉ lệ số dân biết chữ. Bình quân thu nhập đầu người.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 64 SGK Địa lí 8

  Sử dụng hình 18.1 và 18.2 để nêu tên ngành sản xuất, điều kiện để phát triển ngành, sản phẩm và phân bố ở Lào hoặc Cam-pu-chia.

  Xem lời giải