Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 62 SGK Địa lí 8

  Dựa vào hình 15.1 (SGK trang 52) cho biết Lào hoặc Cam-pu-chia: Thuộc khu vực nào, giáp nước nào, biển nào? Nhận xét khả năng liên hệ với nước ngoài của mỗi nước.-

 • pic

  Bài 2 trang 63 SGK Địa lí 8

  Dựa vào hình 18.1 (SGK trang 62), 18,2 (SGK trang 63) và bài 14, trình bày về Lào hoặc Cam-pu-chia Theo các nội dung sau: Địa hình: các dạng núi, cao nguyên, đồng bằng trong lãnh thổ từng nước.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 64 SGK Địa lí 8

  Dựa vào bảng 18.1 (SGK trang 64) nhận xét Lào hoặc Cam-pu-chia về: Số dân, gia tăng, mật độ dân số. Thành phần dân tộc, ngôn ngữ phổ biến, tôn giáo, tỉ lệ số dân biết chữ. Bình quân thu nhập đầu người.

 • pic

  Bài 4 trang 64 SGK Địa lí 8

  Sử dụng hình 18.1 (SGK trang 62) và 18.2 (SGK trang 63) để: Nêu tên ngành sản xuất, điều kiện để phát triển ngành, sản phẩm và phân bố ở Lào hoặc Cam-pu-chia.