Miền Bắc và Bắc Trung Bộ có khí hậu đặc biệt do tác động của địa hình

Mùa đông ở đây đến muộn và kết thúc khá sớm...

Quảng cáo

Mùa đông ở đây đến muộn và kết thúc khá sớm. Miền núi cũng thường chỉ có ba tháng lạnh với nhiệt độ trung bình dưới 18°C (tháng 12,1, 2). Ngay cả khi gió mùa đông bắc tràn tới nhiệt độ ở đây cũng thường cao hơn ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ từ 2 - 3°c.

Vào mùa hạ gió tây nam từ vịnh Ben-gan tới, vượt qua các dải núi phía tây trên biên giới Việt - Lào, bị biến tính trở nên khô nóng ảnh hưởng mạnh tới chế độ mưa của miền, đặc biệt là vùng ven biển Đông Trường Sơn.

Theo sát mùa mưa, mùa lũ cũng chậm dần, ở Tây Bắc lũ lớn nhất vào tháng 7, còn ở Bác Trung Bộ vào các tháng 10, 11.

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải