Miền Bắc và Bắc Trung Bộ có khí hậu đặc biệt do tác động của địa hình

Mùa đông ở đây đến muộn và kết thúc khá sớm...

Quảng cáo

 - Mùa đông đến muộn và kết thúc sớm. Khí hậu lạnh chủ yếu do núi cao. Tác động của gió mùa Đông Bắc đã giảm.

 - Mùa hạ đến sớm, gió Tây Nam khô nóng.

 - Bắc trung Bộ : Mùa mưa lùi dần về Thu Đông.

 

Quảng cáo

Gửi bài