Quảng cáo
 • Bài 2 trang 100 SGK Địa lí 8

  Giải bài tập Bài 2 trang 100 SGK Địa lí 8

  Xem lời giải
 • Bài thực hành 1 trang 100 SGK Địa lí 8

  Dựa trên bản đồ hành chính Việt Nam trong SGK hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy: - Xác định vị trí của tỉnh, thành phố mà em đang sống. - Xác định vị trí, toạ độ các điểm cực Bắc, cực Nam, cực Đông, cực Tây của lãnh thổ phần đất liền nước ta. - Lập bảng thống kê các tỉnh theo mẫu sau. Cho biết có bao nhiêu tỉnh ven biển?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo