Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Việc khôi phục và phát triển diện tích rừng trong miền là khâu then chốt để đảm bảo cuộc sống...

Quảng cáo

Việc khôi phục và phát triển diện tích rừng trong miền là khâu then chốt để đảm bảo cuộc sống của nhân dân bền vững, đặc biệt là tại các vùng núi cao đầu nguồn nước như Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn... Tiếp theo là bảo vệ và nuôi dưỡng các hệ sinh thái ven biển, đầm phá và cửa sông.
Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thường có nhiều thiên tai. Tại các vùng núi, thiên tai là sương muối, giá rét, lũ bùn, lũ quét. Tại vùng duyên hải là bão lụt, hạn hán, gió Tây khô nóng... Do vậy phải luôn sẵn sàng và chủ động phòng chống thiên tai để giảm nhẹ tác hại của chúng.

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải