Vị trí, phạm vi lãnh thổ miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thuộc hữu ngạn sông Hồng, từ Lai Châu đến Thừa Thiên - Huế.

Quảng cáo

Vị trí, phạm vi lãnh thổ

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thuộc hữu ngạn sông Hồng, từ Lai Châu đến Thừa Thiên - Huế.

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải