Vị trí, phạm vi lãnh thổ miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thuộc hữu ngạn sông Hồng, từ Lai Châu đến Thừa Thiên - Huế.

Quảng cáo

1. Vị trí, phạm vi lãnh thổ

- Giới hạn:  thuộc hữu ngạn sông Hồng, từ Lai Châu đến Thừa Thiên - Huế.

- Vị trí:

+ Phía Bắc : Giáp trung Quốc.

+ Phía Nam : Giáp miền Nam trung Bộ và Nam Bộ.

+ Phía Đông : Giáp biển Đông.

+ Phía Tây : Giáp Lào.

Quảng cáo
close