Bài 3 trang 139 SGK Hóa học 9

Cho Na dư vào các ống nghiệm trên, viết các phương trình hóa học.

Quảng cáo

Đề bài

Có ba ống nghiệm :

Ống 1 đựng rượu etylic;

Ống 2 đựng rượu 96o;

Ống 3 đựng nước. 

Cho Na dư vào các ống nghiệm trên, viết các phương trình hóa học.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Phản ứng xảy ra ở: ống 1, ống 2 và ống 3

- Ống 1 : Rượu etylic phản ứng với Na

 2CH3 – CH2 – OH  +  2Na  \( \to\) 2CH3 – CH2 – ONa  +  H2

- Ống 2 : Rượu 96 độ bao gồm rượu etylic và nước nên bao gồm 2 phản ứng của rượu etylic với Na và nước với Na

  2H2O  +  2Na \( \to\)  2NaOH  +  H2

  2CH3 – CH2 – OH  +  2Na  \( \to\) 2CH3 – CH2 – ONa  +  H2

- Ống 3 : Nước tác dụng với Na

 2H2O  +  2Na \( \to\)  2NaOH  +  H2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close