Bài 2.1 trang 81 SBT hình học 10

Giải bài 2.1 trang 81 sách bài tập hình học 10. Với giá trị nào của góc ...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Với giá trị nào của góc \(\alpha ({0^0} \le \alpha  \le {180^0})\) thì:

LG a

\(\sin \alpha \) và \(\cos \alpha \) cùng dấu?

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa của giá trị lượng giác của một góc trong đoạn \({0^0}\) đến \({180^0}\).

Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

 \(\sin \alpha \) và \(\cos \alpha \) cùng dấu khi: \({0^0} < \alpha  < {90^0}\)

LG b

\(\sin \alpha \) và \(\cos \alpha \) khác dấu?

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa của giá trị lượng giác của một góc trong đoạn \({0^0}\) đến \({180^0}\).

Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

\(\sin \alpha \) và \(\cos \alpha \) khác dấu khi: \({90^0} < \alpha  < {180^0}\)

LG c

\(\sin \alpha \) và \(\tan \alpha \) cùng dấu?

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa của giá trị lượng giác của một góc trong đoạn \({0^0}\) đến \({180^0}\).

Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

\(\sin \alpha \) và \(\tan \alpha \) cùng dấu khi: \({0^0} < \alpha  < {90^0}\)

LG d

 \(\sin \alpha \) và \(\tan \alpha \) khác dấu?

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa của giá trị lượng giác của một góc trong đoạn \({0^0}\) đến \({180^0}\).

Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

\(\sin \alpha \) và \(\tan \alpha \) khác dấu khi: \({90^0} < \alpha  < {180^0}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải