Bài 2.1 trang 81 SBT hình học 10

Giải bài 2.1 trang 81 sách bài tập hình học 10. Với giá trị nào của góc ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Với giá trị nào của góc \(\alpha ({0^0} \le \alpha  \le {180^0})\) thì:

LG a

\(\sin \alpha \) và \(\cos \alpha \) cùng dấu?

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa của giá trị lượng giác của một góc trong đoạn \({0^0}\) đến \({180^0}\).

Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

 \(\sin \alpha \) và \(\cos \alpha \) cùng dấu khi: \({0^0} < \alpha  < {90^0}\)

LG b

\(\sin \alpha \) và \(\cos \alpha \) khác dấu?

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa của giá trị lượng giác của một góc trong đoạn \({0^0}\) đến \({180^0}\).

Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

\(\sin \alpha \) và \(\cos \alpha \) khác dấu khi: \({90^0} < \alpha  < {180^0}\)

LG c

\(\sin \alpha \) và \(\tan \alpha \) cùng dấu?

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa của giá trị lượng giác của một góc trong đoạn \({0^0}\) đến \({180^0}\).

Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

\(\sin \alpha \) và \(\tan \alpha \) cùng dấu khi: \({0^0} < \alpha  < {90^0}\)

LG d

 \(\sin \alpha \) và \(\tan \alpha \) khác dấu?

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa của giá trị lượng giác của một góc trong đoạn \({0^0}\) đến \({180^0}\).

Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

\(\sin \alpha \) và \(\tan \alpha \) khác dấu khi: \({90^0} < \alpha  < {180^0}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close