Bài 2 trang 225 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao

Một bình có dung tích

Quảng cáo

Đề bài

Một bình có dung tích 5l chứa 0,5 mol khí ở nhiệt độ \({0^0}C\).Tính áp suất trong bình

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Ở điều kiện tiêu chuẩn , khí có:

\({V_0} = 0,5.22,4 = 11,2(l);{p_0} = 1atm;{t_0} = {0^o}C\)

Khí được nén đẳng nhiệt đến :

\(V = 5l;t = {t_0} = {0^0}C;p.\)

Áp dụng Bôi-lơ – Ma-ri-ốt:

\(pV = {p_0}{V_0}\) hay \(p = {{{V_0}} \over V}{p_0}={{11,2} \over 5}.1 = 2,24(atm)\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close