Bài 1 trang 101 SGK Hoá học 9

Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất kim loại, phi kim của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử 7, 12, 16.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất kim loại, phi kim của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử 7, 12, 16.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

+ Giả sử nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 7 \( \to\) A thuộc ô số 7 trong bảng tuần hoàn, có điện tích hạt nhân là 7+, có 7 electron. Dựa vào bảng tuần hoàn ta thấy nguyên tố A thuộc chu kì 2 \( \to\) có 2 lớp electron. Nguyên tố A thuộc nhóm VA \( \to\) có 5 electron lớp ngoài cùng và A là phi kim

+ Giả sử nguyên tố B có số hiệu nguyên tử là 12 \( \to\) B thuộc ô số 12 trong bảng tuần hoàn, có điện tích hạt nhân là 12+, có 12 electron. Dựa vào bảng tuần hoàn ta thấy nguyên tố B thuộc chu kì 3 \( \to\) có 3 lớp electron. Nguyên tố B thuộc nhóm IIA \( \to\) có 2 electron lớp ngoài cùng và B là kim loại

+ Giả sử nguyên tố C có số hiệu nguyên tử là 16 \( \to\) C thuộc ô số 16 trong bảng tuần hoàn, có điện tích hạt nhân là 16+, có 16 electron. Dựa vào bảng tuần hoàn ta thấy nguyên tố C thuộc chu kì 3 \( \to\) có 3 lớp electron. Nguyên tố C thuộc nhóm VIA \( \to\) có 6 electron lớp ngoài cùng và C là phi kim.

Ta được kết quả như trong bảng:

Cấu tạo nguyên tử

Tính chất

Điện tích hạt nhân

Số e trong nguyên tử

Số lớp electron

Số e lớp ngoài cùng

Kim loại

Phi kim

7+

7

2

5

 

x

12+

12

3

2

x

 

16+

16

3

6

 

x

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 101 SGK Hoá học 9

  Giải bài 2 trang 101 SGK Hoá học 9. Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau : điện tích hạt nhân là 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron.

 • Bài 3 trang 101 SGK Hoá học 9

  Giải bài 3 trang 101 SGK Hoá học 9. Các nguyên tố trong nhóm I đều là những kim loại mạnh tương tự natri

 • Bài 4 trang 101 SGK Hoá học 9

  Giải bài 4 trang 101 SGK Hoá học 9. Các nguyên tố nhóm VII đều là những phi kim mạnh tương tự clo (trừ At)

 • Bài 5 trang 101 SGK Hoá học 9

  Giải bài 5 trang 101 SGK Hoá học 9. Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần :

 • Bài 6 trang 101 SGK Hoá học 9

  Giải bài 6 trang 101 SGK Hoá học 9. Hãy sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim tăng dần : F, O, N, P, As.

Quảng cáo
close