Bài 2 trang 101 SGK Hoá học 9

Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau : điện tích hạt nhân là 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron.

Quảng cáo

Đề bài

Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau : điện tích hạt nhân là 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron. Hãy suy ra vị trí của X trong bảng tuần hoàn và tính chất hoá học cơ bản của nó

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Điện tích hạt nhân cho biết số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

- Số lớp e cho biết chu kì của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

- Số e lớp ngoài cùng cho biết số thứ tự của nhóm trong bảng tuần hoàn.

Lời giải chi tiết

+ Vì điện tích hạt nhân là 11+ nên số thứ tự của nguyên tố là 11 (ô số 11)

+ Có 3 lớp electron \( \to\) nguyên tố thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn

+ Có 1 electron lớp ngoài cùng \( \to\) nguyên tố thuộc nhóm I trong bảng tuần hoàn

Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

+ Tên nguyên tố: natri

+ Kí hiệu hóa học: Na

+ Nguyên tử khối: 23

+ Tính chất hóa học cơ bản: kim loại

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close