Trải nghiệm và khám phá trang 15 SGK Âm nhạc 7 - Cánh diều

Trải nghiệm và khám phá

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hãy tìm những câu thơ lục bát được dùng để phát triển thành lời ca của bài hát Hát chèo thuyền - dân ca Bắc Bộ

Phương pháp giải:

Tìm trong lời ca những lời ca được phát triển từ những câu thơ lục bát.

Lời giải chi tiết:

+)    Chồng chài, vợ lưới, con câu

Sông Ngô bể Sở, biết đâu bến bờ.

+)    Khi nên tay kiếm tay cờ

Không nên ta cũng chẳng nhờ cậy ai.

Câu 2

Hãy thể hiện nét nhạc dưới đây bằng giọng hát hoặc nhạc cụ. Theo em nét nhạc có âm hưởng của dân ca vùng miền nào?

Lời giải chi tiết:

Theo em, nét nhạc có âm hưởng của Dân ca Tây Nguyên.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close