Hát: Điều em muốn trang 25 SGK Âm nhạc 7 - Cánh diều

Đoạn 1 có mấy câu hát? Hãy so sánh tiết tấu của các câu hát.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1.

Đoạn 1 có mấy câu hát? Hãy so sánh tiết tấu của các câu hát.

Lời giải chi tiết:

Đoạn 1 có 8 câu hát. Tiết tấu của các câu 1,2,3,4 tương tự nhau; các câu 5,6,7,8 tương tự nhau.

2.

Đoạn nhạc nào cần hát với nhịp đi, đoạn nhạc nào cần hát vui tươi?

Lời giải chi tiết:

Đoạn 1: Từ đầu đến "ở mọi nơi": cần hát với nhịp đi.

Đoạn 2: Từ "Điều em muốn" đến hết: cần hát vui tươi.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close