Hát: Bài học đầu tiên SGK Âm nhạc 7 - Cánh diều

Hát: Bài học đầu tiên

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hát

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi

Bài Bài học đầu tiên hát theo kiểu liền tiếng hay ngắt tiếng sẽ phù hợp hơn? Vì sao?

Lời giải chi tiết:

Bài Bài học đầu tiên hát theo kiểu liền tiếng thì sẽ phù hợp hơn, vì trong bài có nhiều nốt luyến láy và bài hát có giai điệu sâu lắng, dạt dào cảm xúc.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close