Hát: Đi cấy SGK Âm nhạc 7 - Cánh diều

Hát: Đi cấy

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hát

Đi cấy

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi 1

Những ca từ nào trong bài hát Đi cấy được hát luyến?

Phương pháp giải:

Tìm những từ có nốt luyến

Lời giải chi tiết:

Đó là: “ bẻ, đi, sáng, bạn, Thắp, ta, chơi, ngoài.”

Câu hỏi 2

Kể tên một số bài dân ca có nội dung về lao động mà em biết.

Phương pháp giải:

Tìm 1 số bài dân ca có nội dung về lao động.

Lời giải chi tiết:

Rủ nhau đi cấy đi cày, Cày ruộng đang buổi ban trưa, Tình em cô gái đồng chiêm...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close