Lý thuyết âm nhạc: Nhịp lấy đà SGK Âm nhạc 7 - Cánh diều

Lý thuyết âm nhạc: Nhịp lấy đà

Quảng cáo

Đề bài

Hãy kể tên những bài hát có nhịp lấy đà trong sách giáo khoa Âm nhạc 7.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát ô nhịp đầu bản nhạc. Nếu không đủ số phách theo quy định của số chỉ nhịp thì bài nhạc đó có nhịp lấy đà.

Lời giải chi tiết

Đó là những bài: Đi cấy, Hát chèo thuyền, Bài học đầu tiên, Điều em muốn...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close