Hát: Ước mơ mùa khai trường SGK Âm nhạc 7 - Cánh diều

Đoạn nào của bài hát Ước mơ mùa khai trường cần được hát với nhịp điệu rộn ràng, đoạn nhạc nào cần được hát với tình cảm thiết tha?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hát

Phương pháp giải:

Tập hát bài: Ước mơ mùa khai trường

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi

Đoạn nào của bài hát Ước mơ mùa khai trường cần được hát với nhịp điệu rộn ràng, đoạn nhạc nào cần được hát với tình cảm thiết tha?

Phương pháp giải:

Cảm nhận theo bài nhạc mẫu

Lời giải chi tiết:

Trong bài hát Ước mơ mùa khai trường, đoạn 1 Từ đầu đến “lá bàng” cần được hát với nhịp điệu rộn ràng. Đoạn 2 từ “Ơi mùa thu” đến hết bài cần được hát với tình cảm thiết tha.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close