Đọc nhạc: Luyện đọc gam theo mẫu. Bài đọc nhạc số 2 SGK Âm nhạc 7 - Cánh diều

Đọc nhạc: Luyện đọc gam theo mẫu. Bài đọc nhạc số 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Luyện đọc gam theo mẫu

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Giai điệu của bài đọc nhạc có xuất hiện đủ 7 bậc cơ bản hay không?

Phương pháp giải:

Đọc nhạc và quan sát các nốt nhạc.

Lời giải chi tiết:

Đọc nhạc:

Giai điệu của bài đọc nhạc không xuất hiện đủ 7 bậc cơ bản, thiếu nốt Fa (F).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close