Nghe nhạc: Hát chèo thuyền SGK Âm nhạc 7 - Cánh diều

Nghe nhạc: Hát chèo thuyền

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hát chèo thuyền

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi 1

Tinh thần cần cù lao động của những người dân làm nghề chài lưới được thể hiện ở câu hát nào?

Phương pháp giải:

Đọc lời nhạc

Lời giải chi tiết:

Chồng chài là chài vợ lưới (dô, dô khoan dô hầy). Vợ lưới thì con câu (dô, dô khoan dô hầy).”.

Câu hỏi 2

 “Xướng – xô” là hình thức hát đối đáp thường được dùng trong dân ca. Theo em, cụm từ “dô, dô khoan dô hầy” do bên “xướng” hay bên “xô” hát?

Lời giải chi tiết:

cụm từ “dô, dô khoan dô hầy” do bên “xô” 

Câu hỏi 3

Nêu cảm nhận của em về bài hát.

Lời giải chi tiết:

Theo em, bài hát là những lời khích lệ nhau làm việc của những người dân làm nghề chài lưới, rất khí thế.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close