Trắc nghiệm Bài 22. Dẫn nhiệt - Đối lưu - Bức xạ nhiệt - Vật Lí 8

Đề bài

Câu 1 :

Dẫn nhiệt là hình thức:

 • A

  Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật

   

 • B

  Nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác

   

 • C

  Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác

   

 • D

  Nhiệt năng được bảo toàn

Câu 2 :

Bản chất của sự dẫn nhiệt là gì?

 • A

  Là sự thay đổi thế năng.

 • B

  Là sự truyền động năng của các hạt vật chất khi chúng va chạm vào nhau.

 • C

  Là sự thay đổi nhiệt độ.

 • D

  Là sự thực hiện công.

Câu 3 :

Cho các chất sau đây: gỗ, nước đá, bạc, nhôm. Thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng với khả năng dẫn nhiệt theo quy luật tăng dần?

 • A

  Gỗ, nước đá, nhôm, bạc.

 • B

  Bạc, nhôm, nước đá, gỗ.

 • C

  Nước đá, bạc, nhôm, gỗ.

 • D

  Nhôm, bạc, nước đá, gỗ.

Câu 4 :

Trong các hiện tượng nào sau đây, hiện tượng liên quan đến dẫn nhiệt là:

 • A

  Dùng một que sắt dài đưa một đầu vào bếp than đang cháy đỏ, một lúc sau cầm đầu còn lại ta thấy nóng tay.

 • B

  Nhúng một đầu chiếc thìa bằng bạc vào một cốc nước sôi tay ta có cảm giác nóng lên.

 • C

  Khi đun nước trong ấm, nước sẽ nóng dần lên nếu ta sờ ngón tay vào nước thì tay sẽ ấm lên.

 • D

  Các trường hợp nêu trên đều liên quan đến hiện tượng dẫn nhiệt.

Câu 5 :

Ở xứ lạnh tại sao người ta thường làm cửa sổ có hai hay ba lớp kính? Chọn câu trả lời đúng nhất.

 • A

  Đề phòng lớp này vỡ thì còn có lớp khác.

 • B

  Không khí giữa hai tấm kính cách nhiệt tốt làm giảm sự mất nhiệt trong nhà.

 • C

  Để tăng thêm bề dày của kính.

 • D

  Để tránh gió lạnh thổi vào nhà.

Câu 6 :

Chọn câu sai.

 • A

  Chất khí đậm đặc dẫn nhiệt tốt hơn chất khí loãng.

 • B

  Sự truyền nhiệt bằng hình thức dẫn nhiệt chủ yếu xảy ra trong chất rắn.

 • C

  Bản chất của sự dẫn nhiệt trong chất khí, chất lỏng và chất rắn nói chung là giống nhau.

 • D

  Khả năng dẫn nhiệt của tất cả các chất rắn là như nhau.

Câu 7 :

Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt được truyền từ vật nào sang vật nào? Chọn câu trả lời đúng nhất.

 • A

  Từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.

 • B

  Từ vật có nhiệt độ thấp hơn sang vật có nhiệt độ cao hơn.

 • C

  Từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.

 • D

  Các phương án trên đều đúng.

Câu 8 :

Chọn câu trả lời đúng nhất. Giải thích vì sao mùa đông áo bông giữ ấm được cơ thể?

 • A

  Vì bông xốp bên trong áo bông có chứa không khí mà không khí dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự dẫn nhiệt từ cơ thể ra ngoài.

 • B

  Sợi bông dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự truyền nhiệt từ khí lạnh bên ngoài vào cơ thể.

 • C

  Áo bông truyền cho cơ thể nhiều nhiệt lượng hơn áo thường.

 • D

  Khi ta vận động các sợi bông cọ xát vào nhau làm tăng nhệt độ bên trong áo bông.

Câu 9 :

Chọn câu trả lời đúng. Một bàn gỗ và một bàn nhôm có cùng nhiệt độ. Khi sờ tay vào mặt bàn ta cảm thấy mặt bàn nhôm lạnh hơn mặt bàn gỗ. Tại sao?

 • A

  Ta nhận nhiệt lượng từ bàn nhôm ít hơn từ bàn gỗ.

 • B

  Tay ta làm tăng nhiệt độ của hai bàn nhưng nhiệt độ của bàn nhôm tăng ít hơn.

 • C

  Nhôm dẫn nhiệt tốt hơn gỗ nên khi sờ vào bàn nhôm ta mất nhiệt lượng nhiều hơn khi ta sờ tay vào bàn gỗ.

 • D

  Tay ta làm nhiệt độ bàn nhôm giảm xuống và làm nhiệt độ bàn gỗ tăng thêm.

Câu 10 :

Tại sao khi đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nhôm chóng sôi hơn?

 • A

  Vì nhôm mỏng hơn.

 • B

  Vì nhôm có tính dẫn nhiệt tốt hơn.

 • C

  Vì nhôm có khối lượng nhỏ hơn.

 • D

  Vì nhôm có khối lượng riêng nhỏ hơn.

Câu 11 :

Chọn câu sai.

 • A

  Chất lỏng dẫn nhiệt kém.

 • B

  Chất rắn dẫn nhiệt tốt.

 • C

  Chân không dẫn nhiệt tốt nhất.

 • D

  Chất khí dẫn nhiệt còn kém hơn chất lỏng.

Câu 12 :

Đối lưu là:

 • A

  Sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí

 • B

  Sự truyền nhiệt bằng các dòng chất rắn

 • C

  Sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng

 • D

  Sự truyền nhiệt bằng các dòng chất khí

Câu 13 :

Tại sao trong chất rắn không xảy ra đối lưu?

 • A

  Vì khối lượng riêng của chất rắn thường rất lớn.

 • B

  Vì các phân tử của chất rắn liên kết với nhau rất chặt, chúng không thể di chuyển thành dòng được.

 • C

  Vì nhiệt độ của chất rắn thường không lớn lắm.

 • D

  Vì các phân tử trong chất rắn không chuyển động.

Câu 14 :

Bức xạ nhiệt là:

 • A

  Sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng

 • B

  Sự truyền nhiệt qua không khí

 • C

  Sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi theo đường gấp khúc

 • D

  Sự truyền nhiệt qua chất rắn

Câu 15 :

Năng lượng từ Mặt Trời truyền xuống Trái Đất bằng cách nào?

 • A

  Bằng sự dẫn nhiệt qua không khí.

 • B

  Bằng sự đối lưu.

 • C

  Bằng bức xạ nhiệt.

 • D

  Bằng một hình thức khác.

Câu 16 :

Trong các hình thức truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt?

 • A

  Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh đồng.

 • B

  Sự truyền nhiệt từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò.

 • C

  Sự truyền nhiệt từ Mặt Trời tới Trái Đất.

 • D

  Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn đang sáng ra khoảng không gian bên trong bóng đèn.

Câu 17 :

Chọn câu trả lời đúng. Đứng gần một bếp lửa, ta cảm thấy nóng. Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người bằng cách nào?

 • A

  Sự đối lưu.

 • B

  Sự dẫn nhiệt của không khí.

 • C

  Sự bức xạ.

 • D

  Chủ yếu là bức xạ nhiệt, một phần do dẫn nhiệt.

Câu 18 :

Vật nào sau đây hấp thụ nhiệt tốt?

 • A

  Vật có bề mặt nhẵn, sẫm màu.

 • B

  Vật có bề mặt sần sùi, sáng màu.

 • C

  Vật có bề mặt nhẵn, sáng màu.

 • D

  Vật có bề mặt sần sùi, sẫm màu.

Câu 19 :

Chọn câu trả lời sai.

 • A

  Một vật khi hấp thụ bức xạ nhiệt truyền đến thì nhiệt độ của vật sẽ tăng lên.

 • B

  Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng cách phát ra các tia nhiệt đi thẳng.

 • C

  Vật lạnh quá thì không thể bức xạ nhiệt.

 • D

  Bức xạ nhiệt có thể xảy ra trong chân không.

Câu 20 :

Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn, chất lỏng, chất khí và chân không là gì?

 • A

  Chất rắn: dẫn nhiệt; Chất lỏng: đối lưu; Chất khí: dẫn nhiệt; chân không: bức xạ nhiệt.

 • B

  Chất rắn: bức xạ nhiệt; Chất lỏng: dẫn nhiệt; Chất khí: đối lưu; Chân không: bức xạ nhiệt.

 • C

  Chất rắn: dẫn nhiệt; Chất lỏng: đối lưu; Chất khí: bức xạ nhiệt; Chân không: đối lưu.

 • D

  Chất rắn: dẫn nhiệt; Chất lỏng: đối lưu; Chất khí; đối lưu; Chân không: bức xạ nhiệt.

Câu 21 :

Chọn nhận xét sai.

 • A

  Trong hiện tượng đối lưu có hiện tượng cơ học: lớp nước nóng nổi lên, lớp nước lạnh chìm xuống.

 • B

  Trong hiện tượng đối lưu có sự truyền nhiệt lượng từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

 • C

  Trong hiện tượng đối lưu có hiện tượng nở vì nhiệt.

 • D

  Sự đối lưu xảy ra khi hai vật rắn có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc nhau.

Câu 22 :

Những hiện tượng nào sau đây không phải đối lưu?

 • A

  Đun nước nóng trong ấm.

 • B

  Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn đang sáng ra khoảng không gian bên trong bóng đèn.

 • C

  Sự tạo thành gió.

 • D

  Sự thông khí trong lò.

Câu 23 :

Hiện tượng có thể xảy ra cả ở trong chân không là:

 • A

  Bức xạ nhiệt.

 • B

  Đối lưu.

 • C

  Dẫn nhiệt.

 • D

  Nhiệt năng.

Câu 24 :

Ngăn đá của tủ lạnh thường đặt ở phía trên ngăn đựng thức ăn, để tận dụng sự truyền nhiệt bằng

 • A

  bức xạ nhiệt.

 • B

  đối lưu.

 • C

  dẫn nhiệt.

 • D

  bức xạ nhiệt và dẫn nhiệt.

Câu 25 :

Trong một số nhà máy, người ta thường xây dựng những ống khói rất cao vì

 • A

  ống khói cao có tác dụng tạo ra sự truyền nhiệt tốt.

 • B

  ống khói cao có tác dụng tạo ra sự bức xạ nhiệt tốt.

 • C

  ống khói cao có tác dụng tạo ra sự đối lưu tốt.

 • D

  ống khói cao có tác dụng tạo ra sự dẫn nhiệt tốt.

Câu 26 :

Để tay lên một hòn gạch đã được nung nóng thấy nóng hơn để tay bên cạnh hòn gạch đó vì

 • A

  cả sự đối lưu, sự bức xạ nhiệt, sự dẫn nhiệt từ hòn gạch tới tay để bên trên tốt hơn để bên cạnh.

 • B

  sự đối lưu từ hòn gạch tới tay để bên trên tốt hơn để bên cạnh.

 • C

  sự bức xạ nhiệt từ hòn gạch tới tay để bên trên tốt hơn để bên cạnh.

 • D

  sự dẫn nhiệt từ hòn gạch tới tay để bên trên tốt hơn để bên cạnh.

Câu 27 :

Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại còn bát, đĩa thường làm bằng sành sứ? Chọn câu trả lời đúng nhất.

 • A
  Nồi, xoong làm bằng kim loại còn bát, đĩa làm bằng sứ vì đó đều là những chất truyền nhiệt rất tốt.
 • B
  Tăng độ bền của xoong
 • C
  Nồi, xoong làm bằng kim loại còn bát, đĩa làm bằng sứ để dễ rửa
 • D
  Nồi, xoong dùng để nấu nên làm bằng kim loại để chúng dẫn nhiệt tốt. Bát, đĩa làm bằng sành sứ để hạn chế sự dẫn nhiệt đến tay người cầm.
Câu 28 :

Hãy quan sát chiếc đèn lồng mà các em thường chơi trong dịp trung thu và cho biết chiếc đèn có thể quay được nhờ vào hiện tượng gì về mặt nhiệt học? Chọn phương án trả lời đúng.

 • A
  Bức xạ nhiệt.
 • B
  Đối lưu và sự thực hiện công.
 • C
  Truyền nhiệt.
 • D
  Thực hiện công.
Câu 29 :

Quan sát video thí nghiệm sau:

Câu 29.1

Các đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì?

 • A.

  Các đinh không được gắn chắc vào thanh đồng

 • B.

  Nhiệt lượng đã được truyền đi khắp thanh đồng, làm cho sáp nóng lên và bị chảy ra

 • C.

  Trọng lực của đinh quá lớn

 • D.

  Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 29.2

Trong thí nghiệm trên, các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự nào?

 • A.

  Các đinh ở gần đầu bị hơ nóng sẽ rơi trước

 • B.

  Các đinh ở xa đầu bị hơ nóng sẽ rơi trước

 • C.

  Các đinh ở giữa thanh đồng sẽ rơi trước

 • D.

  Các đinh rơi không theo thứ tự nào cả.

Câu 29.3

Dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh, chứng tỏ nhiệt năng được truyền:

 • A.

  từ phần ít nóng hơn sang phần nóng hơn

 • B.

  từ xa đến gần

 • C.

  từ phần nóng hơn sang phần ít nóng hơn

 • D.

  Cả A và C đều đúng

Câu 30 :

 Dưới ánh nắng Mặt Trời nước hồ ao, sông ngòi… được làm nóng lên là nhờ hình thức truyền nhiệt chủ yếu là

 • A
   sự dẫn nhiệt.
 • B
   đối lưu.
 • C
   bức xạ nhiệt.
 • D
   sự đối lưu và bức xạ nhiệt.
Câu 31 :

 Tại sao nồi, xoong thường làm bằng nhôm, đồng?

 • A
  Tiết kiệm chi phí
 • B
  Hình thức đẹp
 • C
  Đồng, nhôm dẫn nhiệt tốt, giúp dễ chín thức ăn
 • D
  Cả A và B đều đúng
Câu 32 :

 Đối lưu là hình thức truyền nhiệt xảy ra

 • A
   chỉ trong chất lỏng.
 • B
   chỉ trong chất lỏng và chất khí.
 • C
   chỉ trong chất khí.
 • D
   ở tất cả các chất lỏng, chất khí và chất rắn.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Dẫn nhiệt là hình thức:

 • A

  Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật

   

 • B

  Nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác

   

 • C

  Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác

   

 • D

  Nhiệt năng được bảo toàn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt.

Câu 2 :

Bản chất của sự dẫn nhiệt là gì?

 • A

  Là sự thay đổi thế năng.

 • B

  Là sự truyền động năng của các hạt vật chất khi chúng va chạm vào nhau.

 • C

  Là sự thay đổi nhiệt độ.

 • D

  Là sự thực hiện công.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Vận dụng định nghĩa về dẫn nhiệt và nhiệt năng:

+ Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt.

+ Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật

Lời giải chi tiết :

Ta có: Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt.

Mặt khác: Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật

=> Bản chất của sự dẫn nhiệt là sự truyền động năng của các hạt vật chất khi chúng va chạm vào nhau

Câu 3 :

Cho các chất sau đây: gỗ, nước đá, bạc, nhôm. Thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng với khả năng dẫn nhiệt theo quy luật tăng dần?

 • A

  Gỗ, nước đá, nhôm, bạc.

 • B

  Bạc, nhôm, nước đá, gỗ.

 • C

  Nước đá, bạc, nhôm, gỗ.

 • D

  Nhôm, bạc, nước đá, gỗ.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong các chất trên, thứ tự sắp xếp theo quy luật tăng dần về tính dẫn nhiệt là:

Gỗ, nước đá, nhôm, bạc

Câu 4 :

Trong các hiện tượng nào sau đây, hiện tượng liên quan đến dẫn nhiệt là:

 • A

  Dùng một que sắt dài đưa một đầu vào bếp than đang cháy đỏ, một lúc sau cầm đầu còn lại ta thấy nóng tay.

 • B

  Nhúng một đầu chiếc thìa bằng bạc vào một cốc nước sôi tay ta có cảm giác nóng lên.

 • C

  Khi đun nước trong ấm, nước sẽ nóng dần lên nếu ta sờ ngón tay vào nước thì tay sẽ ấm lên.

 • D

  Các trường hợp nêu trên đều liên quan đến hiện tượng dẫn nhiệt.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ta có: Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt.

=> Các trường hợp trên đều liên quan đến hiện tượng dẫn nhiệt.

Câu 5 :

Ở xứ lạnh tại sao người ta thường làm cửa sổ có hai hay ba lớp kính? Chọn câu trả lời đúng nhất.

 • A

  Đề phòng lớp này vỡ thì còn có lớp khác.

 • B

  Không khí giữa hai tấm kính cách nhiệt tốt làm giảm sự mất nhiệt trong nhà.

 • C

  Để tăng thêm bề dày của kính.

 • D

  Để tránh gió lạnh thổi vào nhà.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ở xứ lạnh tại sao người ta thường làm cửa sổ có hai hay ba lớp kính vì: Không khí giữa hai tấm kính cách nhiệt tốt làm giảm sự mất nhiệt trong nhà

Câu 6 :

Chọn câu sai.

 • A

  Chất khí đậm đặc dẫn nhiệt tốt hơn chất khí loãng.

 • B

  Sự truyền nhiệt bằng hình thức dẫn nhiệt chủ yếu xảy ra trong chất rắn.

 • C

  Bản chất của sự dẫn nhiệt trong chất khí, chất lỏng và chất rắn nói chung là giống nhau.

 • D

  Khả năng dẫn nhiệt của tất cả các chất rắn là như nhau.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

A, B, C – đúng

D – sai vì: Khả năng dẫn nhiệt của các chất rắn là khác nhau: Bạc dẫn nhiệt tốt nhất trong các kim loại (kim loại dẫn nhiệt tốt nhất), các chất như gỗ, nhựa, … dẫn nhiệt kém

Câu 7 :

Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt được truyền từ vật nào sang vật nào? Chọn câu trả lời đúng nhất.

 • A

  Từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.

 • B

  Từ vật có nhiệt độ thấp hơn sang vật có nhiệt độ cao hơn.

 • C

  Từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.

 • D

  Các phương án trên đều đúng.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt.

Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt được truyền từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn

=> Phương án đúng nhất là C

Câu 8 :

Chọn câu trả lời đúng nhất. Giải thích vì sao mùa đông áo bông giữ ấm được cơ thể?

 • A

  Vì bông xốp bên trong áo bông có chứa không khí mà không khí dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự dẫn nhiệt từ cơ thể ra ngoài.

 • B

  Sợi bông dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự truyền nhiệt từ khí lạnh bên ngoài vào cơ thể.

 • C

  Áo bông truyền cho cơ thể nhiều nhiệt lượng hơn áo thường.

 • D

  Khi ta vận động các sợi bông cọ xát vào nhau làm tăng nhệt độ bên trong áo bông.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Mùa đông áo bông giữ ấm được cơ thể vì bông xốp bên trong áo bông có chứa không khí mà không khí dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự dẫn nhiệt từ cơ thể ra ngoài

Câu 9 :

Chọn câu trả lời đúng. Một bàn gỗ và một bàn nhôm có cùng nhiệt độ. Khi sờ tay vào mặt bàn ta cảm thấy mặt bàn nhôm lạnh hơn mặt bàn gỗ. Tại sao?

 • A

  Ta nhận nhiệt lượng từ bàn nhôm ít hơn từ bàn gỗ.

 • B

  Tay ta làm tăng nhiệt độ của hai bàn nhưng nhiệt độ của bàn nhôm tăng ít hơn.

 • C

  Nhôm dẫn nhiệt tốt hơn gỗ nên khi sờ vào bàn nhôm ta mất nhiệt lượng nhiều hơn khi ta sờ tay vào bàn gỗ.

 • D

  Tay ta làm nhiệt độ bàn nhôm giảm xuống và làm nhiệt độ bàn gỗ tăng thêm.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khi sờ tay vào mặt bàn ta cảm thấy mặt bàn nhôm lạnh hơn mặt bàn gỗ vì: Nhôm dẫn nhiệt tốt hơn gỗ nên khi sờ vào bàn nhôm ta mất nhiệt lượng nhiều hơn khi ta sờ tay vào bàn gỗ.

Câu 10 :

Tại sao khi đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nhôm chóng sôi hơn?

 • A

  Vì nhôm mỏng hơn.

 • B

  Vì nhôm có tính dẫn nhiệt tốt hơn.

 • C

  Vì nhôm có khối lượng nhỏ hơn.

 • D

  Vì nhôm có khối lượng riêng nhỏ hơn.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khi đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nhôm chóng sôi hơn vì nhôm có tính dẫn nhiệt tốt hơn.

Câu 11 :

Chọn câu sai.

 • A

  Chất lỏng dẫn nhiệt kém.

 • B

  Chất rắn dẫn nhiệt tốt.

 • C

  Chân không dẫn nhiệt tốt nhất.

 • D

  Chất khí dẫn nhiệt còn kém hơn chất lỏng.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A, B, D – đúng

C – sai vì: Chân không không dẫn nhiệt

Câu 12 :

Đối lưu là:

 • A

  Sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí

 • B

  Sự truyền nhiệt bằng các dòng chất rắn

 • C

  Sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng

 • D

  Sự truyền nhiệt bằng các dòng chất khí

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí, đó là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.

Câu 13 :

Tại sao trong chất rắn không xảy ra đối lưu?

 • A

  Vì khối lượng riêng của chất rắn thường rất lớn.

 • B

  Vì các phân tử của chất rắn liên kết với nhau rất chặt, chúng không thể di chuyển thành dòng được.

 • C

  Vì nhiệt độ của chất rắn thường không lớn lắm.

 • D

  Vì các phân tử trong chất rắn không chuyển động.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ta có: Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí, đó là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.

Trong chất rắn không xảy ra đối lưu vì các phân tử của chất rắn liên kết với nhau rất chặt, chúng không thể di chuyển thành dòng được.

Câu 14 :

Bức xạ nhiệt là:

 • A

  Sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng

 • B

  Sự truyền nhiệt qua không khí

 • C

  Sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi theo đường gấp khúc

 • D

  Sự truyền nhiệt qua chất rắn

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng

Câu 15 :

Năng lượng từ Mặt Trời truyền xuống Trái Đất bằng cách nào?

 • A

  Bằng sự dẫn nhiệt qua không khí.

 • B

  Bằng sự đối lưu.

 • C

  Bằng bức xạ nhiệt.

 • D

  Bằng một hình thức khác.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Năng lượng từ Mặt Trời truyền xuống Trái Đất bằng bức xạ nhiệt

Câu 16 :

Trong các hình thức truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt?

 • A

  Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh đồng.

 • B

  Sự truyền nhiệt từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò.

 • C

  Sự truyền nhiệt từ Mặt Trời tới Trái Đất.

 • D

  Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn đang sáng ra khoảng không gian bên trong bóng đèn.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

A – dẫn nhiệt

B, C, D – bức xạ nhiệt

Câu 17 :

Chọn câu trả lời đúng. Đứng gần một bếp lửa, ta cảm thấy nóng. Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người bằng cách nào?

 • A

  Sự đối lưu.

 • B

  Sự dẫn nhiệt của không khí.

 • C

  Sự bức xạ.

 • D

  Chủ yếu là bức xạ nhiệt, một phần do dẫn nhiệt.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đứng gần một bếp lửa, ta cảm thấy nóng. Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người chủ yếu bằng cách bức xạ nhiệt

Câu 18 :

Vật nào sau đây hấp thụ nhiệt tốt?

 • A

  Vật có bề mặt nhẵn, sẫm màu.

 • B

  Vật có bề mặt sần sùi, sáng màu.

 • C

  Vật có bề mặt nhẵn, sáng màu.

 • D

  Vật có bề mặt sần sùi, sẫm màu.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vận dụng lý thuyết về phát xạ - hấp thụ nhiệt của các vật, màu sắc các vật:

+ Vật màu tối thì hấp thụ nhiệt tốt

+ Vận càng nhẵn => phản xạ tốt

Lời giải chi tiết :

Ta có:

+ Vật màu tối thì hấp thụ nhiệt tốt

+ Vận càng nhẵn => phản xạ nhiệt càng lớn

=> Vật hấp thụ nhiệt tốt là vật có bề mặt sần sùi và sẫm màu

Câu 19 :

Chọn câu trả lời sai.

 • A

  Một vật khi hấp thụ bức xạ nhiệt truyền đến thì nhiệt độ của vật sẽ tăng lên.

 • B

  Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng cách phát ra các tia nhiệt đi thẳng.

 • C

  Vật lạnh quá thì không thể bức xạ nhiệt.

 • D

  Bức xạ nhiệt có thể xảy ra trong chân không.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A, B, D – đúng

C – sai vì các vật lạnh vẫn có thể bức xạ nhiệt

Câu 20 :

Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn, chất lỏng, chất khí và chân không là gì?

 • A

  Chất rắn: dẫn nhiệt; Chất lỏng: đối lưu; Chất khí: dẫn nhiệt; chân không: bức xạ nhiệt.

 • B

  Chất rắn: bức xạ nhiệt; Chất lỏng: dẫn nhiệt; Chất khí: đối lưu; Chân không: bức xạ nhiệt.

 • C

  Chất rắn: dẫn nhiệt; Chất lỏng: đối lưu; Chất khí: bức xạ nhiệt; Chân không: đối lưu.

 • D

  Chất rắn: dẫn nhiệt; Chất lỏng: đối lưu; Chất khí; đối lưu; Chân không: bức xạ nhiệt.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các hình thức truyền nhiệt chủ yếu của các chất là:

+ Chất rắn: dẫn nhiệt

+ Chất lỏng và chất khí: đối lưu

+ Chân không: bức xạ nhiệt

Câu 21 :

Chọn nhận xét sai.

 • A

  Trong hiện tượng đối lưu có hiện tượng cơ học: lớp nước nóng nổi lên, lớp nước lạnh chìm xuống.

 • B

  Trong hiện tượng đối lưu có sự truyền nhiệt lượng từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

 • C

  Trong hiện tượng đối lưu có hiện tượng nở vì nhiệt.

 • D

  Sự đối lưu xảy ra khi hai vật rắn có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc nhau.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

A, B, C – đúng

D – sai vì: Khi hai vật rắn có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc với nhau => hiện tượng dẫn nhiệt

Câu 22 :

Những hiện tượng nào sau đây không phải đối lưu?

 • A

  Đun nước nóng trong ấm.

 • B

  Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn đang sáng ra khoảng không gian bên trong bóng đèn.

 • C

  Sự tạo thành gió.

 • D

  Sự thông khí trong lò.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

B – bức xạ nhiệt

A, C, D – đối lưu

Câu 23 :

Hiện tượng có thể xảy ra cả ở trong chân không là:

 • A

  Bức xạ nhiệt.

 • B

  Đối lưu.

 • C

  Dẫn nhiệt.

 • D

  Nhiệt năng.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bức xạ nhiệt là hiện tượng có thể xảy ra cả ở trong chân không.

Câu 24 :

Ngăn đá của tủ lạnh thường đặt ở phía trên ngăn đựng thức ăn, để tận dụng sự truyền nhiệt bằng

 • A

  bức xạ nhiệt.

 • B

  đối lưu.

 • C

  dẫn nhiệt.

 • D

  bức xạ nhiệt và dẫn nhiệt.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ngăn đá của tủ lạnh thường đặt ở phía trên ngăn đựng thức ăn, để tận dụng sự truyền nhiệt bằng đối lưu.

Câu 25 :

Trong một số nhà máy, người ta thường xây dựng những ống khói rất cao vì

 • A

  ống khói cao có tác dụng tạo ra sự truyền nhiệt tốt.

 • B

  ống khói cao có tác dụng tạo ra sự bức xạ nhiệt tốt.

 • C

  ống khói cao có tác dụng tạo ra sự đối lưu tốt.

 • D

  ống khói cao có tác dụng tạo ra sự dẫn nhiệt tốt.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong một số nhà máy, người ta thường xây dựng những ống khói rất cao vì ống khói cao có tác dụng tạo ra sự đối lưu tốt.

Câu 26 :

Để tay lên một hòn gạch đã được nung nóng thấy nóng hơn để tay bên cạnh hòn gạch đó vì

 • A

  cả sự đối lưu, sự bức xạ nhiệt, sự dẫn nhiệt từ hòn gạch tới tay để bên trên tốt hơn để bên cạnh.

 • B

  sự đối lưu từ hòn gạch tới tay để bên trên tốt hơn để bên cạnh.

 • C

  sự bức xạ nhiệt từ hòn gạch tới tay để bên trên tốt hơn để bên cạnh.

 • D

  sự dẫn nhiệt từ hòn gạch tới tay để bên trên tốt hơn để bên cạnh.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Để tay lên một hòn gạch đã được nung nóng thấy nóng hơn để tay bên cạnh hòn gạch đó vì sự đối lưu từ hòn gạch tới tay để bên trên tốt hơn để bên cạnh.

Câu 27 :

Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại còn bát, đĩa thường làm bằng sành sứ? Chọn câu trả lời đúng nhất.

 • A
  Nồi, xoong làm bằng kim loại còn bát, đĩa làm bằng sứ vì đó đều là những chất truyền nhiệt rất tốt.
 • B
  Tăng độ bền của xoong
 • C
  Nồi, xoong làm bằng kim loại còn bát, đĩa làm bằng sứ để dễ rửa
 • D
  Nồi, xoong dùng để nấu nên làm bằng kim loại để chúng dẫn nhiệt tốt. Bát, đĩa làm bằng sành sứ để hạn chế sự dẫn nhiệt đến tay người cầm.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp: Kim loại dẫn nhiệt tốt hơn sành sứ rất nhiều

Lời giải chi tiết :

Cách giải:

Nồi, xoong dùng để nấu nên làm bằng kim loại để chúng dẫn nhiệt tốt. Bát, đĩa làm bằng sành sứ để hạn chế sự dẫn nhiệt đến tay người cầm

Câu 28 :

Hãy quan sát chiếc đèn lồng mà các em thường chơi trong dịp trung thu và cho biết chiếc đèn có thể quay được nhờ vào hiện tượng gì về mặt nhiệt học? Chọn phương án trả lời đúng.

 • A
  Bức xạ nhiệt.
 • B
  Đối lưu và sự thực hiện công.
 • C
  Truyền nhiệt.
 • D
  Thực hiện công.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chiếc đèn có thể quay được nhờ sự đối lưu và thực hiện công.

Câu 29 :

Quan sát video thí nghiệm sau:

Câu 29.1

Các đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì?

 • A.

  Các đinh không được gắn chắc vào thanh đồng

 • B.

  Nhiệt lượng đã được truyền đi khắp thanh đồng, làm cho sáp nóng lên và bị chảy ra

 • C.

  Trọng lực của đinh quá lớn

 • D.

  Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Các đinh rơi xuống chứng tỏ: khi đun nóng một đầu của thanh đồng, nhiệt lượng đã được truyền đi đến mọi địa điểm trên thanh đồng, làm cho sáp nóng lên và bị chảy ra => đinh rơi xuống.

Câu 29.2

Trong thí nghiệm trên, các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự nào?

 • A.

  Các đinh ở gần đầu bị hơ nóng sẽ rơi trước

 • B.

  Các đinh ở xa đầu bị hơ nóng sẽ rơi trước

 • C.

  Các đinh ở giữa thanh đồng sẽ rơi trước

 • D.

  Các đinh rơi không theo thứ tự nào cả.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Các đinh ở gần đầu thanh đồng bị hơ nóng sẽ rơi xuống trước.

Câu 29.3

Dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh, chứng tỏ nhiệt năng được truyền:

 • A.

  từ phần ít nóng hơn sang phần nóng hơn

 • B.

  từ xa đến gần

 • C.

  từ phần nóng hơn sang phần ít nóng hơn

 • D.

  Cả A và C đều đúng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các đinh ở gần đầu thanh đồng bị hơ nóng sẽ rơi xuống trước. Điều đó chứng tỏ, nhiệt năng được truyền từ phần nóng hơn sang phần ít nóng hơn.

Câu 30 :

 Dưới ánh nắng Mặt Trời nước hồ ao, sông ngòi… được làm nóng lên là nhờ hình thức truyền nhiệt chủ yếu là

 • A
   sự dẫn nhiệt.
 • B
   đối lưu.
 • C
   bức xạ nhiệt.
 • D
   sự đối lưu và bức xạ nhiệt.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhiệt năng truyền từ Mặt Trời tới Trái Đất qua hình thức bức xạ nhiệt.

Lời giải chi tiết :

Dưới ánh nắng Mặt Trời nước hồ ao, sông ngòi… được làm nóng lên là nhờ hình thức truyền nhiệt chủ yếu là bức xạ nhiệt.

Câu 31 :

 Tại sao nồi, xoong thường làm bằng nhôm, đồng?

 • A
  Tiết kiệm chi phí
 • B
  Hình thức đẹp
 • C
  Đồng, nhôm dẫn nhiệt tốt, giúp dễ chín thức ăn
 • D
  Cả A và B đều đúng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất.

Lời giải chi tiết :

Xoong, nồi thường làm bằng nhôm, đồng vì kim loại dẫn nhiệt tốt, giúp thức ăn mau chín.

Câu 32 :

 Đối lưu là hình thức truyền nhiệt xảy ra

 • A
   chỉ trong chất lỏng.
 • B
   chỉ trong chất lỏng và chất khí.
 • C
   chỉ trong chất khí.
 • D
   ở tất cả các chất lỏng, chất khí và chất rắn.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí, đó là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.

Lời giải chi tiết :

Đối lưu là hình thức chuyển nhiệt xảy ra chủ yếu ở chất lỏng và chất khí.

close