Trắc nghiệm Bài 49: Dãy số liệu thống kê Toán 4 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Trong giải đấu bóng đá dành cho học sinh khối Bốn, các bạn Nam, Phan, Thành và An lần lượt ghi được số bàn thắng là: 4, 8, 3, 1. Dựa vào dãy số liệu trên cho biết, Thành ghi được bao nhiêu bàn thắng?

 • A

  4

 • B

  8

 • C

  3

 • D

  1

Câu 2 :

Số cuốn sách các bạn Phương, Ngọc, Yến, Thủy, Đạt đọc trung bình trong một tháng lần lượt là 5, 8, 12, 4, 3. Sắp xếp dãy số liệu trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

 • A

  3, 4, 5, 8, 12

 • B

  4, 3, 5, 8, 12

 • C

  3, 5, 4, 12, 8

 • D

  12, 8, 5 4, 3

Câu 3 :

Huy được giao nhiệm vụ thu hoạch cam. Cứ sau 1 ngày, Huy sẽ ghi lại số cam thu hoạch được trong 1 ngày đó và nhận được một dãy số liệu như sau: 70, 65, 60, 56, 45, 41, 34, 32

Huy đã thu hoạch cam trong bao nhiêu ngày?

 • A

  7

 • B

  8

 • C

  9

 • D

  10

Câu 4 :

Cho dãy số liệu về thời gian tập thể dục mỗi ngày của các thành viên trong gia đình Hào như sau: 10 phút, 15 phút, 45 phút, 60 phút, 25 phút, 20 phút, 28 phút. Trung bình mỗi thành viên trong gia đình Hào dành bao nhiều phút một ngày để tập thể dục?

 • A

  28 phút

 • B

  29 phút

 • C

  30 phút

 • D

  31 phút

Câu 5 :

Buổi sáng ngày thứ 7 trên một đường phố Hà Nội người ta tính được có 700 xe ô tô, 850 chiếc xe máy, và 150 chiếc xe đạp đang di chuyển. Đến ngày thứ hai người ta thấy số xe ô tô gấp đôi ngày thứ bảy, số xe máy bằng tổng số xe máy và xe đạp ngày thứ bảy, số xe đạp vẫn như vậy. Hỏi dãy số liệu của ngày thứ hai về phương tiện di chuyển là?

 • A

  1 400, 1 000, 300

 • B

  1 400 , 1 700 , 150

 • C

  1400 , 1000 , 150

 • D

  1400 , 1500 , 150

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong giải đấu bóng đá dành cho học sinh khối Bốn, các bạn Nam, Phan, Thành và An lần lượt ghi được số bàn thắng là: 4, 8, 3, 1. Dựa vào dãy số liệu trên cho biết, Thành ghi được bao nhiêu bàn thắng?

 • A

  4

 • B

  8

 • C

  3

 • D

  1

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào dãy số liệu ở đề bài để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết :

Thành ghi được 3 bàn thắng.

Câu 2 :

Số cuốn sách các bạn Phương, Ngọc, Yến, Thủy, Đạt đọc trung bình trong một tháng lần lượt là 5, 8, 12, 4, 3. Sắp xếp dãy số liệu trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

 • A

  3, 4, 5, 8, 12

 • B

  4, 3, 5, 8, 12

 • C

  3, 5, 4, 12, 8

 • D

  12, 8, 5 4, 3

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sắp xếp dãy số liệu theo thứ tự từ bé đến lớn

Lời giải chi tiết :

Dãy số liệu trên theo thứ tự từ bé đến lớn là 3, 4, 5, 8, 12

 

Câu 3 :

Huy được giao nhiệm vụ thu hoạch cam. Cứ sau 1 ngày, Huy sẽ ghi lại số cam thu hoạch được trong 1 ngày đó và nhận được một dãy số liệu như sau: 70, 65, 60, 56, 45, 41, 34, 32

Huy đã thu hoạch cam trong bao nhiêu ngày?

 • A

  7

 • B

  8

 • C

  9

 • D

  10

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đếm số ngày Nam đã thu hoạch cam từ dãy số liệu ở đề bài

Lời giải chi tiết :

Nam đã thu hoạch cam trong 8 ngày.

Câu 4 :

Cho dãy số liệu về thời gian tập thể dục mỗi ngày của các thành viên trong gia đình Hào như sau: 10 phút, 15 phút, 45 phút, 60 phút, 25 phút, 20 phút, 28 phút. Trung bình mỗi thành viên trong gia đình Hào dành bao nhiều phút một ngày để tập thể dục?

 • A

  28 phút

 • B

  29 phút

 • C

  30 phút

 • D

  31 phút

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Tìm tổng thời gian các thành viên trong gia đình tập thể dục

- Tìm thời gian trung bình mỗi thành viên tập thể dục trong 1 ngày

Lời giải chi tiết :

Tổng thời gian tập thể dục của các thành viên trong gia đình là:

10 + 15 + 45 + 60 + 25 + 20 + 28 = 203 (phút)

Trung bình mỗi thành viên trong gia đình Hào dành số phút một ngày để tập thể dục là:

203 : 7 = 29 (phút)

Đáp số: 29 phút

Câu 5 :

Buổi sáng ngày thứ 7 trên một đường phố Hà Nội người ta tính được có 700 xe ô tô, 850 chiếc xe máy, và 150 chiếc xe đạp đang di chuyển. Đến ngày thứ hai người ta thấy số xe ô tô gấp đôi ngày thứ bảy, số xe máy bằng tổng số xe máy và xe đạp ngày thứ bảy, số xe đạp vẫn như vậy. Hỏi dãy số liệu của ngày thứ hai về phương tiện di chuyển là?

 • A

  1 400, 1 000, 300

 • B

  1 400 , 1 700 , 150

 • C

  1400 , 1000 , 150

 • D

  1400 , 1500 , 150

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tìm số phương tiện mỗi loại trong ngày thứ hai, từ đó lập được dãy số liệu

Lời giải chi tiết :

Số xe ô tô di chuyển trong ngày thứ Hai là 700 x 2 = 1 400 (xe)

Số xe máy di chuyển trong ngày thứ Hai là 850 + 150 = 1 000 (xe)

Vãy số liệu của ngày thứ hai về phương tiện di chuyển là 1 400, 1 000, 150

close