Tóm tắt, bố cục, nội dung chính bài thơ Bác ơi

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính bài thơ Bác ơi giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bốn khổ đầu bài thơ là nỗi đau xót lớn lao trước sự kiện Bác qua đời. Sáu khổ tiếp là hình tượng Bác Hồ. Ba khổ cuối là cảm nghĩ của mọi người khi Bác ra đi. Toàn bài thơ là thể hiện lòng kính yêu Bác Hồ của Tố Hữu nói riêng và của cả dân tộc Việt Nam.      

Bài thơ chia thành 3 phần:

- Phần 1 (4 khổ đầu): Nỗi đau xót lớn lao khi Bác Hồ qua đời.

- Phần 2 (6 khổ tiếp): Hình tượng Bác Hồ.

- Phần 3 (3 khổ còn lại): Cảm nghĩ của mọi người Việt Nam trước sự ra đi của Bác.

Bài thơ như một tiếng khóc tiễn biệt, một “điếu văn bi hùng” bằng thơ. Thông qua tiếng khóc đau xót, bài thơ đã khắc hoạ hình tượng Bác Hồ. Một con người sống có lý tưởng cao cả, giàu tình nhân ái, ân nghĩa, sống khiêm tốn, giản dị và quên mình. Đồng thời, bài thơ còn là sự bày tỏ tình cảm của mọi người Việt Nam trước sự ra đi của Bác.

Quảng cáo
close