Giải bài tập toán như là cuốn để học tốt Toán. Tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập số học, đại số, giải tích và hình học

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000