Tiếng Anh lớp 3 Phonics Unit 4 trang 48 Phonics Smart

1. Listen and repeat. 2. Listen and read. 3. Listen and circle.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

1. Listen and repeat. 

(Nghe và lặp lại.)

camera: máy chụp ảnh, quay phim

lamp: đèn

mirror: gương

picture: bức tranh 

Phương pháp giải:

 

 

Bài 2

2. Listen and read. 

(Nghe và đọc.)


 

Anna: This is my room. (Đây là phòng của mình.)

 

Tommy: Look! There is a mirror. It’s big. (Nhìn này! Có một cái gương. Nó thật to.)

Anna: There are cameras, too. (Cũng có cả máy ảnh nữa.)

Tommy: Oh, nice! (Ồ, tuyệt thật!)

Tommy: Your room is beautiful and clean. (Phòng của bạn thật đẹp và sạch sẽ.)

Phương pháp giải:

 

 

Bài 3

3. Listen and circle. 

(Nghe và khoanh tròn.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

i: mirror - computer (gương – máy tính)

a: sofa – camera (ghế sô-pha – máy ảnh)

i: clock - picture (đồng hồ - bức tranh)

a: lamp - TV (cái đèn – tivi)

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close