Tiếng Anh lớp 3 Phonics Unit 2 trang 30 Phonics Smart

1. Listen and repeat. 2. Listen and read. 3. Listen and tick (√).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

1. Listen and repeat. 

(Nghe và lặp lại.)


toyđồ chơi

boycon trai

teddy bear: gấu bông

sharechia sẻ

Phương pháp giải:

 

 

Bài 2

2. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


 

Tommy: Who’s that? (Đó là ai?)

 

Kim: That boy? He’s my friend. (Cậu con trai đó hả? Cậu ấy là bạn của mình.)

 

Kim: Hi, Pat. (Xin chào, Pat.)

 

Tommy: Let’s play with us. (Hãy cùng chơi với chúng mình nào.)

 

Pat: Uhm… I haven’t got any toys. (Ừm… Mình không có món đồ chơi nào cả.)

 

Tommy: Let’s share our toys. (Hãy cùng chia sẻ những món đồ chơi của chúng ta nào.)

 

Kim: A teddy bear for you. (Gấu bông cho cậu nè.)

 

Pat: Thank you. (Cám ơn cậu nhé.)

Phương pháp giải:

 

 

Bài 3

3. Listen and tick (√).

(Nghe và đánh dấu √.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. /o/ - mother, sister

b. /oy/ - father, toy

c. /ea/ -  brother, teddy bear

d. /oy/ - boy, share  

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close