Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 6: Vẽ trang trí – Trình bày khẩu hiệu

Giải bài tập mĩ thuật lớp 8 Bài 6: Vẽ trang trí – Trình bày khẩu hiệu

Quảng cáo

Đề bài

Kẻ khẩu hiệu " Không có gì quý hơn độc lập, tự do", tuỳ chọn trong các khuôn khổ: 10x30cm hoặc 20x30cm hay 20x20cm

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close