Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 18: Vẽ theo mẫu – Vẽ chân dung

Giải bài tập mĩ thuật lớp 8 Bài 18: Vẽ theo mẫu – Vẽ chân dung

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát nhận xét tỉ lệ từng phần khuôn mặt

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close