Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 12: Ôn tập bài hát: Hò ba lí; Nhạc lý & Tập đọc nhạc: TĐN số 4

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 12: Ôn tập bài hát: Hò ba lí, Nhạc lý: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu- Giọng cùng tên, Tập đọc nhạc: TĐN số 4.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Học thuộc thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.

Lời giải chi tiết:

Fa thăng, Đô thăng, son thăng, rê thăng.

Si giáng, mi giáng, la giáng, rê giáng.

Câu 2

Câu 2: Đọc nhạc kết hơp đánh nhịpTĐN số 4

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close