Soạn mĩ thuật lớp 8 Bài 10: TTMT – Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975

Giải bài tập mĩ thuật lớp 8 Bài 10: TTMT – Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trình bày vài nét khái quát về bối cảnh xã hội và sự phát triển của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975.

Lời giải chi tiết:

- Hiệp định Genève về Đông Dương được ký kết vào ngày 20/7/1954
Miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa.
Miền Nam tiếp tục đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai.
- 1964, đế quốc Mĩ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc. cùng với nhân dân cả nước, các họa sĩ cũng tích cực tham gia sản xuất và ra sức chiến đấu.
- Các tác phẩm phản ánh sinh động khí thế xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.
- Nền mĩ thuật phát triển cả chiều sâu và chiều rộng, hình thành đông đảo các họa sĩ sáng tác.

Câu 2

Hãy nêu 1 số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975.

Lời giải chi tiết:

Sơn mài :
- Tác nước đồng chiêm – hs Trần Văn Cẩn
- Bình minh trên nông trang – hs Nguyễn Đức Nùng
- Tổ đổi công miền núi – hs Hoàng Tích Chù
- Trái tim và nồng sung – hs Huỳnh Văn Gấm...
Tranh lụa:
- Được mùa – hs Nguyển tiến Chung
- Ghé thăm nhà – hs Trọng Kiệm
- Về nông thôn sản xuất – hs Ngô Minh Cầu
- Bữa cơm mùa thắng lợi – hs Nguyễn Phan Chánh
- Làng sen núi- hs Nguyễn Thụ....
Tranh khắc gỗ:
- Mùa xuân – hs Nguyễn Thụ
- Mẹ con – hs Đình trọng Khang
- Ba thế hệ - hs Hoàng Trầm
- Ông cháu – hs Huy Oánh....
Sơn dầu:
- Một buổi cày – hs Lưu Công Nhân
- Đồi cọ - hs Lương Xuân Nhị
- Thanh niên thành đồng – hs Nguyễn Sáng
- Phố Hàng Mắm – hs Bùi Xuân Phái...
Màu bột:
- Đền voi phục – hs Văn Gíao
- Ao làng – hs Phan Thị Hà
- Mùa xuân trên bản – hs Trần Lưu Hậu...
Điêu khắc hiện đại :
- Chiến thắng Điện Biên Phủ - hs Nguyễn Hải
- Vót chông – hs Phạm Mười
- Nắm đất miền Nam- hs Phạm Xuân Thi...

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close